POËTIKOS - De Nationalestadsdichtersdag

 

STICHTING POËTIKOS

CONTACT

 

 

In 2005 werd Gerard Beense door B&W als eerste Stadsdichter van Lelystad benoemd. In dat jaar organiseerde hij middels de Stichting Poëtikos de 1e Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad. De bedoeling van deze dag was om officieel door B&W benoemde Stadsdichter uit Nederland en Belgisch Vlaanderen uit te nodigen naar Lelystad te komen om daar hun Stadsdichterspoëzie te presenteren. Waren er in 2005 in Nederland 19 als zodanig benoemde Stadsdichters en in Belgisch Vlaanderen 3, in de jaren daarna groeide dit aantal gestaag. In 2012, met de 8e nationale Stadsdichtersdag in Lelystad, had Nederland 50 officieel door B&W benoemde Stadsdichters en in Belgisch Vlaanderen was dat aantal gestegen naar 8.

 

 

2020

Grote crisis. Corona Covid 19 maakt alles onmogelijk.

Op 9 november 2020, Gerard Beense overleden.

 

2021

De Nationalestadsdichtersdag gaat zich begin september dit jaar binnen de dan geldende mogelijkheden even heel anders manifesteren.