Stadsdichtersdag 2020

Grote crisis. Corona Covid 19 maakt alles onmogelijk.

Op 9 november 2020, Gerard Beense overleden.